Có được phép sử dụng bằng lái nước ngoài tại Việt Nam?

“Giấy phép lái xe quốc gia là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp, có giá trị trên lãnh thổ nước đó.”

Chú em mới từ nước ngoài về Việt Nam, vậy bằng lái chú đăng kí tại nước ngoài có được sử dụng tại Việt Nam không?

Em có chú mới từ nước ngoài về Việt Nam sinh sống và định cư, chú em đã có bằng lái ở nước ngoài, vậy bằng lái ấy có thể được sử dụng ở Việt Nam không? Và liệu chú em đi lại với bằng lái ấy có hợp pháp?Mong các chuyên gia giúp em về vấn đề này.

Câu hỏi từ bạn đọc: Chính Nghĩa (Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 3 thông tư 29/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế nêu rõ:

“Giấy phép lái xe quốc gia là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp, có giá trị trên lãnh thổ nước đó.”

Mặt khác, tại Khoản 10 Điều 45 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT hướng dẫn về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giớ đường bộ quy định về người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện như sau:

a) Nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

b) Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Như vậy, nếu chú bạn muốn về Việt Nam sinh sống mà có mà có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thì phải làm các thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam theo quy định tại thông tư 58/2015/TT-BGTVT mới được coi là hợp pháp.

Đối với trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *